De oorsprong van je wortels

Na een reeks van avonden hebben we in 2016 in Lekkum, de Friese wortels tot de oorsprong in de sterren getraceerd. Dit bleek later voor mijn persoonlijke verankering op Aarde te hebben gezorgd. De Friese wortels-reeks heeft veel in mij en in het collectief geopend en ik heb daarom het belang van het doorgronden van onze eigen wortels ervaren.

Om dit ook met jou te delen beginnen we nu aan een reeks met energieavonden waarin we thematisch verschillende lijnen van de 13 Oerstammen gaan verkennen. De 13 Oerstammen zijn als het ware de wakers van de 13 oorspronkelijke kleuren. Daarnaast gaan we met meditaties en opstellingen terug naar de oorsprong van ons familie.

De Friese wortel-reeks

Enige tijd geleden las ik een blog die ik niet meer kon loslaten. Het ging over een mogelijke oorsprong van het Friese volk, een verhaal wat het een en ander op zijn plek heeft gezet. Er wordt gesproken over een eiland onder Groenland met een half miljoen inwoners. Hier zou het zeevaart- en handelsvolk de Friezen vandaan komen. Er is niks bekend vanuit de overlevering en ik ken ook niet oude verhalen vanuit de voorouders, toch voelde ik dat er een kern van waarheid in schuilde.

1ste editie: Friese wortels – de Boom

De eerste editie van de Friese wortels is geslaagd. In een reis zijn we op zoek gegaan naar onze Friese wortels. We kwamen op een eiland met bergen, op uitgestrekte groene vlaktes zelfs op een Caribisch eiland. We hebben verschillende vormen van een ondergang ervaren, een sinkhole, een tsunami en ik zag een enorm gat in het water ontstaan, waar de berg en het eiland zo in verdwenen. Maar een conclusie was dat dit slechts de kant was van de fysieke 3d laag. Op een andere laag bestond het oer eiland nog steeds en is het weer tijd om daar mee in contact te treden. Het Friese volk was een wijs natuurvolk en werd volgens een donkere bezettende energie te krachtig waardoor er is ingegrepen. Met een opstelling hebben we ons bevrijd van drie onderdrukkende lijnen. Deze hadden te maken met drie verschillende tijden dat de Friezen werden onderdrukt. Toen kon er weer verbinding gemaakt worden met het oorspronkelijke Friese volk. Er is een brug geslagen om de wijsheid naar het nu te brengen. In een volgende opstelling ging het over schuld en verantwoordelijkheid. Een kracht was in het verleden begraven omvangen door dood. Deze is opgegraven. De wortels schoten nu in de grond en een boom werd zichtbaar.

2de editie: de Friese Saga – de Kosmos

In de tweede editie ging het vooral om de kennis naar het hier en nu te brengen. Er waren een aantal blokkades die ervoor zorgden dat de kennis niet kon stromen naar deze tijd, vooral gericht op het innerlijke kind. Ditmaal gingen we verder terug in de tijd en kwamen vele aan in een Caribisch uitziend gebied, maar ook een tijd die ons deed lijken op Atlantis. Daar was misbruik ontstaan in werken met technologie, en donkere energie kwam vast te zitten in de velden in wat zich nu uit in problemen met computers. Er waren bepaalde donkere poorten nog open omdat de poortwachter bang was geworden van een energie die binnen was gekomen. Eerst moest er vertrouwen komen voor we ons daarvan konden bevrijden. De wortels zakten dieper in de grond, en een rust kwam omhoog. We eindigden in een cirkel en de kennis uit de kosmos die ooit was gestagneerd, kon nu vrij naar de Aarde stromen. Deze verwarmde onze harten, en versterkte de aarding.

3de editie: de Friese Natuurwijsheid – Sjamanisme

De derde maand was er geen Friese wortels avond, althans niet fysiek op Aarde. Dit was een hoofdstuk wat we in ons zelf moesten gaan ontdekken. Iedereen zal zelf betekenis mogen geven aan zijn eigen puzzelstukje van dit geheel. Voor mij is hier een vorm uitgerold die ik na de 4de editie ook durf aan te bieden. Een manier die ik eigenlijk al langer gebruik, een begeleide meditatie die je naar de oorsprong van wonden en kwalen brengt. Ik zou het geen regressie noemen omdat die vaak afstemt op één leven. Ook wordt daar het leven zo ervaren zoals het was. In deze vorm kun je snippers van meerdere levens krijgen, ook kunnen er zaken worden recht gezet in het verleden, zodat ze geen belasting meer zijn voor het nu. We werken volledig in de energetische lagen, in de stilte.

De oude Friezen geloven dat alles in het leven een ceremonie is, en dat je niks hoeft aan te roepen omdat alles er al is. Het gaat om aanwezig zijn in dat bewustzijn. En vanuit daar handelen en spreken. Zo ontstaan de Friese ceremonies vaak in het moment, zonder voorbedachte of overgedragen vormen. Iets wat ook alleen kan werken als je verbinding met je hoger zelf sterk genoeg is. Daarom kan dit ook alleen wanneer de trilling van het collectief weer hoog genoeg is, zodat we kunnen resoneren met de kracht van de oude Friezen. Als je nog niet volledig op je eigen kracht vertrouwd kunnen rituelen je helpen om daar naar toe te werken. En dat is helemaal goed, mooi en waardevol.

Wat de conclusie was dat er rond het begrip sjamanisme veel verwarring en ook ongebelanceerd ego zit. Wij Nederlanders zijn ergens wat ontheemd en zoekende en hebben veel gaven en rituelen uit andere culturen opgehaald, om ons eigen roots te herinneren. Maar wat we dan wel eens doen is ons daarmee identificeren. De nuchterheid van de Friezen en Nederlanders is ons grote kracht, en daarom mogen we weer terug naar de eenvoud, wat is er in dit moment echt nodig?

De ware kracht van de Friezen is volgens mijn ervaring, Integriteit. En brengt alle misleiding terug naar de oorsprong.

4de editie: de Friese Oorsprong – de Sterren

Deze voorlopig laatste editie van de Friese Wortels was voor mij een van de meest magische. De Friezen nu gebonden aan Friesland woonden eerst veel ruimer. Sinds dat ik bezig ben met het herontdekken van de Friese wortels besef ik ook dat Friesland niet de kern, de oorsprong is van dit volk. Ik voel meer een verbinding met een plek hier verder vandaan, nog meer in Noordoostelijke richting. Wel leeft hier het gedachtegoed, de energie. Deze dag was om te ontdekken waar onze Friese oorsprong nou precies ligt. Ik had gevoeld dat ook in Friesland in de verschillende dorpen en steden andere energieën en families worden vertegenwoordigd. Die Friese wijsheid ligt diep verscholen in onze familielijnen, het is ook niet altijd te vinden in taal, rituelen of werkwijzers. De Fries draagt zijn kennis over in stilte, daarin ligt alle wijsheid verscholen. Net zoals mijn vader dan zegt dat hij niet spiritueel is, maar dan zie ik de verbinding met de natuur om hem heen: elementals, elfen en andere magische wezens, één met een sterke verbinding met de sterren, het land en het water.

Zoals sommigen weten mocht ik de provincies van Nederland koppelen aan de 13 Oerkrachten, de krachten die het Universum bijeenhouden en samen de eenheid zijn. Friesland is gekoppeld aan de 9de straal, de Tovenaar, de tijdreiziger. Friezen zijn heel goed in tijd, we kunnen de hele wereld sturen naar hun klok, en komen daarom altijd op tijd. De Tovenaar is ook de energie van de stilte, van een vormeloosheid die ons naar de kern en oorsprong van dingen brengt. Zo had ik al ontdekt dat in Fries sjamanisme niet de windrichtingen worden aangeroepen zoals de Qéros sjamanen uit Peru. De Fries leeft met de veronderstelling dat alles altijd al aanwezig is. Je hoeft je niet te beschermen, want alles mag er gewoon zijn. De Fries is integer, net zoals bij de kracht van de Tovenaar. Hij mag leren omgaan met zijn schaduwdelen, om uiteindelijk die naar binnen te halen en zo helemaal verlicht te worden.

In een geleide meditatie met drum en fluit zijn we op reis geweest door tijd en ruimte naar een stam of beschaving waar de kleur die wij dragen, de kleur van onze oorsprong op Aarde werd vertegenwoordigd. Hier in deze stam mochten we ontdekken wat onze rol is in de gemeenschap. Van een van de stamleden kregen we een geschenk, wat je weer verder op weg hielp. Ik kreeg van mijn stam een fluit om de verbinding te leggen met de sterren. Het was mijn taak om kosmische energieën middels sterren en constellaties te verbinden, en deze op Aarde te brengen. In een volgende stap ging de stam een ritueel houden, elke kleur en volk deed dit op zijn eigen manier. Middels dans, meditatie of een lied. Zo werd er een baken gebouwd dat er verbinding gemaakt kon worden met de ster waar het volk vandaan kwam, daar waar het vonkje van de ziel is ontstaan.

Deze energie werd opgehaald bij onze thuis-ster Polaris en landde in de stam ergens op Aarde. Bij de een was dit een fysieke oude beschaving, bij een ander juist één van etherische aard met luchtkastelen en luchtwezens. De energie werd middels die plek door de familielijnen heen begeleid naar het nu en lande wederom op een plek ergens op Aarde. Hier kon deze kleur verankerd worden. Ze was er een kleur die lande via Australië-Syrië-Engeland vlakbij Dokkum. Er lande één in Stavoren en één op Ameland. We stonden allemaal voor een energie, een kleur, en het was nu tijd om die met elkaar te gaan verbinden.

Eén van de personen kon niet helemaal bij haar stam komen en via een opstelling hebben we dat obstakel aangekeken wat in de weg zat. Dit had erg te maken met de oorsprong van het Friese volk. Zij had gereisd in andere werelden en dat was niet zo goed afgelopen. Toen ze haar delen had opgeëist, kon ze de verbinding maken met haar ster, en haar eigen kleur. Ze kreeg weer haar vleugels terug. Toen ze opnieuw verbinding maakte met haar stam werden we vervuld met blijdschap, ze was in verbinding en kon weer reizen. De Zwaan werd zichtbaar als sterrenbeeld en kracht. Het Symbool van Friesland. De zwaan kan portalen openen en door tijd en ruimte reizen. Dit is de kern en de taak van het Friese volk. In die stilte van het onderbewuste is de Fries namelijk met alles in verbinding. Hij is constant op reis. Ik besef me dat dat ook is wat ik doe, in het schrijven van het Handboek maak ik gebruik van Friese wijsheden en gronden, door in alle tijden beweging te brengen en kennis te vergaren. (Meerderen van ons waren de weken vooraf al in verbinding gekomen met de zwaan, het is ook het symbool op de Friese Boerderijen)

De Friezen zijn een onderdrukt volk en het is niet onze intentie boven andere te staan, we willen alleen in liefde onze plek innemen en onze kennis delen. Kennis die niet alleen van deze Aarde is maar afkomstig uit alle hoeken van het Universum. Mij wordt ook langzaam duidelijk dat dit één van mijn taken is, ik word langzaam voorbereid als vertegenwoordiger van het Friese land. Vaak zou ik weg uit Friesland, maar Friesland zorgt zo goed voor me. Ik krijg altijd alles wat ik nodig heb en ben blij hier te wonen. Velen die ik ken ervaren de energie hier als zwaar maar je wordt in Friesland vooral geconfronteerd met jezelf, Friesland brengt je naar binnen..

‘Ik wol graach ús heit, de skepper, betankje foar al it libben en alle geskinken dy’t wy krigen ha. Ik betankje ús mem, de ierde, foar alles dat wij noch krije meie.’

In nederige dank,
Jan Pieter

De Friese wortel-reeks in Joure

Na de reeks in Lekkum vertrok in naar Amsterdam waar we ook het werk in de wortels hebben uitgebreid. Nu gingen we ons verdiepen in andere stammen en verhaal-lijnen. Wat uiteindelijk ook weer nodig was om verder met ons eigen roots te kunnen. Over deze edities heb ik niet veel geschreven, omdat ik discreet wil omgaan met inzichten en verhalen van de andere stammen. Wel wil ik meedelen dat in deze reeks een stam opnieuw is verwelkomt in het collectief; de Siberische stam. Deze was in een vroeg stadium al ten onder gegaan, en dat heeft een donker gat in het collectief achter gelaten, waar ook de friezen last van hadden. Het verwelkomen van deze oude goede bevriende stam bracht iedereen weer een stuk terug. En konden alle stammen opnieuw hun eigen plek ontdekken.

1ste editie in Joure: De twaalfde stad van Friesland..

Wat een reis was het weer, de workshop wijsheid vanuit de Friese Oerstam

Voordat het begon druppelde langzaam de informatie binnen over wat er stond te gebeuren, en werd ik diep geraakt. Ik had al gezien hoe de structuur werkt van de Oervolkeren. Elke Volk vertegenwoordigd een bepaalde Oerkracht, net zoals Friesland voor de Tovenaar staat, de energie van de oorsprong. En in zo’n volk zijn dan twaalf stammen die de andere kleuren vertegenwoordigen, zodat het weer compleet was. Zo heeft elke stam dus dertien ondersteunende stammen of in dit geval dorpen, met de bron in het midden, de Zon…

Wat we een aantal jaren geleden hebben ontdekt was dat Friesland niet zijn wortels had hier in Nederland, maar op Frisland, een eiland onder IJsland. Daar waren we naar teruggereisd om het Friese collectief te voorzien van wortels, en nu mochten we weer een laag verdiepen of beter gezegd de energie van de Tovenaar expanderen.

Hetgeen wat mij raakte was dat tijdens de ondergang van Frisland niet alle families de overtocht hebben gered. Tranen vanuit de Friese geest rolden over mijn wangen. Twee stammen hebben de boten niet gevonden of zijn verzwolgen door de zee, en hier mochten we vandaag naar kijken. Het is ook niet voor niks dat Friesland maar elf steden kent, waar is de twaalfde en de dertiende? Dat gingen we vandaag ontdekken…

Van mij werd er weer iets nieuws verwacht. Ik kreeg toegang tot weer een groter veld. We waren met bijna twintig mensen en iedereen kwam met een verhaal en wond terug vanuit Frisland. Een verhaal van het dorp waar ze op het eiland vandaan kwamen, en waar ze uiteindelijk zijn geland in de provincies Friesland. Dit is voor mij natuurlijk informatie om van te smullen, welke oerkrachten gekoppeld zijn aan de 13 steden van Friesland. En nauwkeurig hield ik het bij en stemde ik af op hetgeen wat nog verscholen lag tussen de verhalen in. Wat mocht vandaag opgelost worden?

Het begon met het Wereldoverbrugger dorp die verdwaast terug kwam van het eiland met het gevoel of er iets was vergeten. Ze mocht opnieuw verbinden met de dorpoudste om de kleur en de wijsheid naar het nu te brengen. Vervolgens was de Tovenaar stam aan de beurt. Wij kennen onderhand het verhaal van de Tovenaar, soms wat trots durft hij niet om hulp te vragen. Zo ook toen, toen hij de donkere machten waarvoor hij ons diende te beschermen niet kon overzien. De verbinding werd hersteld met het Krijger dorp. En nog een ander dorp die heeft gespeeld met zwarte magie diende zich aan. Toen de Krijger en Tovenaar tot eenheid kwamen konden ze een andere lijn bevrijden, een dorpsoudsten die gevoelsmatig in een kast zat, en alle verbinding met de andere families was kwijtgeraakt. Dit was een van de dorpen waarmee ik bevriend was en die de overtocht niet heeft gered, en nu konden we eindelijk hem betrekken in het geheel. Dit was de energie van de Aap. Nu stonden de vier oude dorpen sterk naast elkaar en konden ze Frisland bevrijden van de donkere macht. Het dorp van de Aap is teruggekeerd in het veld, en geland in Dokkum. Daar verplaatst nu de Tovenaar richting Kollum, en ontstaat nu symbolisch de twaalfde stad…

De oorspronkelijke friezen roepen geen windrichtingen aan, werken niet met goden of spirits. Daarvoor zijn ze te nuchter. Maar wat ze wel kennen en waar ze mee werken is de oorspronkelijke polariteit tussen licht en leegte. Omdat het duister het veld van leegte had geïnfiltreerd was hier verwarring op ontstaan. Toen dit was opgelost konden meerdere dorpen weer hun plek innemen. De friezen bewaken de energie van de oorsprong, en met het opnieuw versterken van deze kracht zal dit ook invloed hebben op alle andere Oervolkeren. We zijn dan ook geëindigd in een cirkel met de bron van Friesland in het midden, en dit kanaal vanuit de sterren mocht weer wat meer geopend worden. De energie van de Tovenaar wordt vanaf nu meer vertegenwoordigd op aarde.

De energie van Storm die geland was op Stavoren heeft zich kunnen verbinden met de oorsprong. Daar op het eiland Frisland was een moeder die haar kinderen op een boot had meegegeven. Afgesneden bleef ze achter, niet alleen van haar kinderen maar ook met haar goddelijke deel en haar verbinding met de aarde. Een lek op het hoofd stond symbool voor het afstoten van haar goddelijke deel. Zou dit de oorsprong zijn van het vrouwtje van Stavoren?

Ook werd bevestigd dat Workum de Draak is. Een stadje waar ik gewoond heb en waar ik geconfronteerd werd met de pijn in de Draak.

De Hond, de energie van natuurwetten is nu aan Dokkum verbonden. Deze stam is nu opnieuw geland..

In liefde en dankbaarheid,
Jan Pieter